Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rap-cytat
08:52
Choć rap mnie dzisiaj leczy to krwawi moje serce
— Siekiera feat. MłodyWND
rap-cytat
08:52
Mówię sobie: "Dzień się znowu źle zaczyna".
Nie mogę wyleźć z wyra, budzik goni do roboty
znowu nie mam ochoty, a za oknem pada deszcz
czuję brak tej motywacji, nie mogę tego znieść.
— Siekiera feat. MłodyWND
rap-cytat
08:50
Niby kryzys, ale wierzę, że się jeszcze dogadamy.
— Bonson/Matek
rap-cytat
08:47
Narkotyki niszczą ludzi, ale tworzą legendy.
— Bonson/Matek
rap-cytat
08:46
Mieliśmy błękitne oczy i nikt nas nie kochał
Oprócz nas samych, kurwa nikt nas nie kochał, to smutne...
— Bonson/Matek
Reposted byjoleisa joleisa
rap-cytat
08:46
Z twarzy zniknął uśmiech, spotkałem go,
powiedział ”nie chcę żyć, idź po wódkę...”
— Bonson/Matek
rap-cytat
08:45
Coś pękło, kiedy przyszła codzienność,
i wiesz co, zaczęli żyć na odpierdol
Brak szkoły i pracy i kłótnie, bezsenność
I poszło się jebać im całe ich piękno.
— Bonson/Matek
rap-cytat
08:45
Znów jest jutro,
A ja znów dziś boje się wstać,
Znowu wątpię, bo jestem sam,
Znowu wątpię, bo nie chcę spaść,
Znów bez nadziei na dno jeszcze raz,
Więc powiem, że świat już poniesie nas,
Bo czasem jest tak, że brak mi nadziei,
Bo boję się wstać, bo boje się spaść
Na dno jeszcze raz.
— Bonson/Matek
rap-cytat
08:43
Pale szluga, ona zakłada stanik,
podobno doszła dwa razy!
Powiedziała, że jest sama, powiedziałem że ja też jestem sam
i...
ponoć skłamaliśmy dwa razy!
— Bonson/Matek
rap-cytat
08:40
Musimy iść, musimy umrzeć,
nie możemy żyć i nie ma nic,
i nie ma uciec dokąd.
— HuczuHucz
rap-cytat
08:39
Jest tak samo, może tylko trochę smutno
i nie mówisz dobranoc, i nie mogę przez to usnąć,
i może trochę pusto, i znowu jest to rano,
i znowu uwierzyć trudno,
że marzenia się spełniają.
— HuczuHucz
Reposted byjoleisa joleisa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl